Vort slægtsregister

Kalender


    september 2020    
søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Begivenheder i denne måned, der ikke er tilknyttet en specifik dato:
Esther Christensdatter (1748)   Emken Pedersen (1692)   Hansine Svantemann (1810)   Anna (An) Hansdatter (1727)   Nis Nissen Gaarde (1783)   Peer \ Peter Christensen (1753)   Carl Edvard Duckert (1898)   Peter Øhlenschlæger (1750)   Anna Friderica (1752)   Johan Christian Schilling (1764)   Anna Svendsdatter (1710)   Maren Andersdatter (1709)   Ellen Svendsdatter (1696)   Christian Pedersen (1776)   Peder Refslund (1703)   Maren Hørlyk (1778)   Maren Pedersdatter Jepsen (1765)   Hans Bertelsen Møller (1773)   Kiersten Pedersdatter Kierga... (1768)   Johan Pedersen (1757)   Elias Pedersen (1759)   Peder Pedersen (1761)   Peder Pedersen Enemark (1775)   Christina Terstensdatter Lau... (1726)   Anders Hansen (1733)   Jes Nissen (1716)   Hans Jepsen (1724)   Hans Willumsen (1747)   Knud Otzen \ Ottesen (1770)   Lovise Marie Thomsen (1818)   Peder Hansen Høeg (1779)   Merret Hansdatter Qvorp (1762)   dødfødt datter (1805)   Peder Rasmussen Ouesen (1679)   Christian Bahnsen (1750)   Jesper Christensen Kierkegaa... (1706)   Hans Michelsen (1752)   Anna Elisabeth Michelsdatter (1754)   Silla Michelsdatter (1756)   Anna Jensdatter (1779)   Hans Haulrich (1776)   Ingeborg Nielsdatter (1749)   Maren Lautrup (1761)   Inger Fallesdatter (1758)   Andreas Larsen (1814)   Anders Pedersen (1807)   Anders (Andreas) Jepsen Fogt... (1799)   Jacob Pedersen Lautrup (1779)   Chirsten Refslund (1776)   Jes Smed Johnsen (1778)   Hans Kiergaard (1773)   Hans Andersen (1849)   Bodild Marie Terkelsen (1792)   Elsebet Høst (1752)   Bolette Sofie Arnkiel (1714)   Anna Margrethe Nielsen (1885)   Øllegaard Baggesen (1758)   Aage Gjødesen (1863)   Jesper Jessen Simonsen Mølle... (1786)   Jacob Sørensen (1715)   Niels Nielsen (1713)   Nicolai Roager (1737)   Christine Christensdatter (1683)   Martha Wiibe (1745)   Niels Astrup (1717)   Anne Marie Poulsdatter (1751)   Jeppe Pedersen \ Brøndum (1738)   Hans Boysen Høyer (1672)   Fedder Jacobsen Holst (1735)   Anders Eriksen (1776)   Kirsten Andersdatter (1727)   Rasmus Ouesen (1739)   Sara Jørgensdatter Arnkiel (1629)   Lorentz Madsen (1748)   Elsebeth Laursdatter (1729)   Ingeborg Madsen (1764)   Marin Pedersdatter (1725)   Nicolaj Ewald (1731)   Jacobine Cathrine Blume (1872)   Christen Madsen (1756)   Mary Ahrenkiel (1891)   Mareth Thomasdatter Ravn (1671)   Iver Jacobsen (1712)   Ludewig Iwersen (1741)   Inger Christiansdatter (1758)   Jes Clausen (1663)   Christen Lauritzen (1751)   Karen Hansdatter (1823)   Agnete Cathrine Christine Pl... (1760)   Henrikke Louise Plum (1755)   Søster Clausine Brandt (1767)   Claus Flyng Brandt (1774)   Ingeborg Sophie Plum (1800)   Tæsten Lauterup Hansen Qvorp (1758)   Anna Hansdatter Qvorp (1758)   Jens Andersen Gram (1728)   Anders Nielsen Tønder (1720)   Elise Marie Borch (1839)   Frederik Wiirnfeld Spliid (1781)   Christian Heinrich August Bu... (1795)   Hans Hansen (1737)   Hans Petersen (1741)   Ellen Kiestine (-) Hansen (1782)   Peder Hansen (1703)   Las Lausten \ Lauritzen (1752)   Frederik John Heise (1898)   Ane Marie Borgen (1834)   William Arthur Julius Moller... (1846)   Hans Friderichsen Lønborg (1742)   Hans Terkildsen (1700)   Holden Hansen (1786)   Jes Hansen Wind (1796)   Friderich Sletting (1761)   Karen M. Svendsen (1892)   Ane Margrethe Andersen (1802)   Heilvig Outzen (1729)   Jens Jensen Smidt (1807)   Anna Kiestina Smidt (1809)   Birgitte Cathrine Olufsdatte... (1769)   Hans Christensen (1790)   Else Sørensdatter (1796)   Tove \ Toff Christensdatter (1775)   Peder Svendsen (1804)   Ole Sørensen (1801)   Else Jensdatter (1756)   Christen Madsen (1762)   Hans Jensen \ Østergaard (1769)   Thomas Jensen (1774)   Anne Jensdatter (1776)   Anne (-) Andersdatter (1760)   Kirsten Madsdatter (1768)   Jens Jensen \ Østergaard (1771)   Jacob Madsen (1771)   Maren Pederdatter (1806)   Jens Hansen (1797)   Mette Magrethe Jensdatter (1798)   Maren Jensdatter (1801)   Anne Marie Nielsdatter (1797)   Maren Nielsdatter (1794)   Johanne Catrine Madsdatter (1781)   Giertrud Magrethe Sørensdatt... (1766)   Peder Pedersen (1797)   Mads Jepsen (1796)   Jens Jensen (1754)   Anna Kierstine Jensdatter (1802)   Mette Jensdatter (1755)   Magrethe Pedersdatter (1750)   Kield Frantzen (1719)   Maren Sørensdatter (1745)   Michel Sørensen (1747)   Poul Nielsen (1781)   Maria Nielsdatter (1783)   Christen Jørgensen (1790)   Karen Hansdatter (1795)   Christen Andersen (1770)   Kirsten Andersdatter (1773)   Sophie Mortensdatter (1797)   Søren Larsen (1785)   Ane Marie Hansdatter (1811)   Karen Hansdatter (1802)   Chresten Petersen Møller / C... (1872)   Niels Jacobsen / Ane Sophie ... (1844)   Anders Pedersen Romdorph / D... (1638)   Jørgen Pingberg Svarre / Emi... (1900)   Niels (Nicolai) Nielsen Astr... (1713)   Robert (Rudolf ) Brøndsted /... (1880)   Trygve Christophersen / Lisb... (1952)   Ernst Philipsen Wandborg / E... (1928)   Rudolf Nicolaus Andreas Grim... (1928)   Hjalmar Christian Reienholt ... (1880)